ZARZĄDZENIE NR 271/2011 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 30 grudnia 2011 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej sposób wykonania uchwały nr XXXIX/556/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej sposób wykonania uchwały nr XXXIX/556/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia (25kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (2 stycznia 2012)
Opublikował: edzikowska (2 stycznia 2012, 09:21:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 511