Zarządzenie Nr 121/2005 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu oraz cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń administrowanych przez Ośrodek oraz określenia sposobu ustalania tych cen i opłat w latach następnych. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r. Data obowiązywania: od 2005-07-04.


tresc_dokumentu.doc (69kB) plik

metryczka


Opublikował: admintest (30 grudnia 2008, 21:17:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 366