ZARZĄDZENIE NR 273/2009 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na przebudowę ulicy Staropoznańskiej w Inowrocławiu (odcinek od ulicy Bagiennej do ul. Popowickiej) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


zm. zarządzenie dot. przebydowy ul. Staropoznańskiej (24kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (18 listopada 2009)
Opublikował: edzikowska (18 listopada 2009, 12:56:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 446