ZARZĄDZENIE NR 69/2011 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 4 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Inowrocławia Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt. 2 lit. a oraz § 1 pkt. 5 niniejszego zarządzenia, które wchodzą w życie z dniem 17 maja 2011 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego UM (372kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (4 kwietnia 2011)
Opublikował: edzikowska (4 kwietnia 2011, 14:23:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 541