ZARZĄDZENIE NR 166/2013 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie usług konserwacji i usuwania awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych na terenie nieruchomości komunalnych Miasta Inowrocławia zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Inowrocławiu Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


przetarg nieograniczony na wykonanie usług konserwacji i usuwania awarii instalacji wod.-kan., c.o., gazowych na terenie nieruchmości komunalnych Miasta zarządzanych przez PGKiM (36kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (26 lipca 2013)
Opublikował: mpieranska (26 lipca 2013, 08:17:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 635