ZARZĄDZENIE NR 73/2012 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 23 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej sposób wykonania uchwały nr XXXIX/556/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej sposób wykonania uchwały nr XXXIX/556/2009 RMI z 29 grudnia 2009 r. (29kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (23 kwietnia 2012)
Opublikował: edzikowska (23 kwietnia 2012, 12:19:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 509