Zarządzenie Nr 50/2008 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami oraz siecji wodociągowej na terenie: Osiedla Rąbin, Osiedla przy Szosie Bydgoskiej i strefy gospodarczej w rejonie Al. Niepodległości i ul. Staropoznańskiej w Inowrocławiu . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Data obowiązywania: od 2008-02-21.


tresc_dokumentu.doc (69kB) plik

metryczka


Wytworzył: Prezydent Miasta Inowrocławia (26 stycznia 2009)
Opublikował: admintest (27 stycznia 2009, 17:04:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 425