ZARZĄDZENIE NR 56/2011 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych w 2011 r. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych w 2011 r. (26kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (18 marca 2011)
Opublikował: edzikowska (18 marca 2011, 14:30:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 484