ZARZĄDZENIE NR 50/2010 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej sposób wykonania uchwały nr XXXIX/556/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


instrukcja określająca sposób wykonania uchwały nr XXXIX/556/2009 z 29 grudnia 2009 r. (217kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (25 lutego 2010)
Opublikował: edzikowska (25 lutego 2010, 13:57:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 528