Zarządzenie Nr 75/2006 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia oraz w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Inowrocławia. Data obowiązywania: od 2006-04-13.


tresc_dokumentu.doc (81kB) plik

metryczka


Wytworzył: Prezydent Miasta Inowrocławia (31 grudnia 2008)
Opublikował: admintest (30 grudnia 2008, 22:42:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 378