ZARZĄDZENIE NR 30/2013 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia organizacjom pozarządowym dotacji na wsparcie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2013 roku Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udzielenie organizacjom pozrządowym dotacji na wsparcie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej (38kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (13 lutego 2013)
Opublikował: edzikowska (13 lutego 2013, 13:12:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 597