ZARZĄDZENIE Nr 89/2009 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 30 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny wniosków oraz propozycji w zakresie wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i ochroną zabytków na rzecz Miasta Inowrocławia Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


dot. stypendiów dla osób zajmujacych się twórczoscią artystyczną (24kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (31 marca 2009)
Opublikował: edzikowska (31 marca 2009, 13:28:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 370