ZARZĄDZENIE NR 233/2012 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 16 listopada 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej sposób wykonania uchwały nr XXVI/364/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru opłaty targowej, uchwały nr XVI/206/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2012 r.


uchylające zarządzenie nr 6/2012 Prezydenta Miasta Inowrocławia z 11 stycznia 2012 r. (29kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (19 listopada 2012)
Opublikował: edzikowska (19 listopada 2012, 08:12:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 563