ZARZĄDZENIE NR 1/2013 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie trybu pracy komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych w 2013 r. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


w sprawie trybu pracy komisji konkursowej (30kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (3 stycznia 2013)
Opublikował: edzikowska (3 stycznia 2013, 10:53:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 631