ZARZĄDZENIE NR 175/2011 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Inowrocławia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 9 października 2011 r. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Inowrocławia oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.


wyznaczenie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (31kB) word

metryczka


Wytworzył: Monika Gwiżdż (9 sierpnia 2011)
Opublikował: rwawer (9 sierpnia 2011, 10:41:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 558