ZARZĄDZENIE NR 42/2011 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w strefie zachodniej Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego przy ul. Pakoskiej w Inowrocławiu, w ramach zadania „Inowrocławski Obszar Gospodarczy” Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


zmieniające zarządzenie w sprawie przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej przy ul. Pakoskiej (25kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (3 marca 2011)
Opublikował: edzikowska (3 marca 2011, 14:50:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 508