ZARZĄDZENIE NR 49/2013 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powierzenia Miejskiemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Inowrocławiu przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powierzenia MZEAS przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (23kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (7 marca 2013)
Opublikował: edzikowska (7 marca 2013, 14:39:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 609