ZARZĄDZENIE NR 242/2011 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Inowrocławia połączoną z odkupem używanego samochodu będącego własnością Zamawiającego Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


przetarg na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Inowrocławia (35kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (10 listopada 2011)
Opublikował: edzikowska (10 listopada 2011, 14:12:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 516