Zarządzenie nr 281/08 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 31 października 2008 r. Zarządzenie podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Inowrocławia i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. w sprawie ustalenia kryteriów przyznania w 2008 roku pomocy finansowej w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie Świąt Bożego Narodzenia ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników Miejsko-Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu. Data obowiązywania: od 2008-10-31.


tresc_dokumentu.doc (69kB) plik

metryczka


Opublikował: admintest (27 stycznia 2009, 16:50:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 424