ZARZĄDZENIE NR 272/2009 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę mebli biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Inowrocławia Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


zm. zarządzenie w sprawie przetargu na dostawe mebli biurowych na potrzeby UM (24kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (18 listopada 2009)
Opublikował: edzikowska (18 listopada 2009, 12:42:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 485