ZARZĄDZENIE NR 159/2009 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 6 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat lub określenia sposobu ich ustalania za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu i za korzystanie z obiektów i urządzeń administrowanych przez tę jednostkę Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


dot. wysokości cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez OSiR (44kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (6 lipca 2009)
Opublikował: edzikowska (6 lipca 2009, 14:29:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 403