ZARZĄDZENIE NR 228/2009 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ustalania wysokości cen i opłat lub określenia sposobu ich ustalania za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu i za korzystanie z obiektów i urządzeń administrowanych przez tę jednostkę Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do cen i opłat od dnia 25 września 2009 r.


ustalenie cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności świadczone przez OSiR (118kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (25 września 2009)
Opublikował: edzikowska (25 września 2009, 10:47:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 486