ZARZĄDZENIE NR 251/2010 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 14 października 2010 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Inowrocławia siedzib obwodowych komisji wyborczych dla stałych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w bezpośrednich wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


wyznaczenie na terenie Miasta Inowrocławia siedzib obwodowych komisji wyborczych (82kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (14 października 2010)
Opublikował: mpieranska (14 października 2010, 12:17:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 511