ZARZĄDZENIE NR 191/2012 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 13 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę energii elektrycznej Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


zmieniające zarządzenie dot. przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej (27kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (13 sierpnia 2012)
Opublikował: mpieranska (13 sierpnia 2012, 14:13:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 593