ZARZĄDZENIE NR 136/2013 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia, zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


przetarg nieograniczony na wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych zarządzanych przez PGKiM (36kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (9 lipca 2013)
Opublikował: edzikowska (9 lipca 2013, 11:48:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 626