ZARZĄDZENIE NR 258/2012 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalania wysokości cen i opłat lub określenia sposobu ich ustalania za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu i za korzystanie z obiektów i urządzeń zarządzanych przez tę jednostkę Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.


ceny i opłaty za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez OSiR (171kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (20 grudnia 2012)
Opublikował: edzikowska (20 grudnia 2012, 14:59:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 962