ZARZĄDZENIE NR 239/2012 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej ulic: Stare Miasto, Młyńska, Plebanka, Poprzeczna, Przypadek w Inowrocławiu Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej ulic: Stare Miasto, Młyńska, Plebanka, Poprzeczna, Przypadek (35kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (28 listopada 2012)
Opublikował: edzikowska (28 listopada 2012, 14:40:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 563