ZARZĄDZENIE NR 225/2011 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 19 października 2011 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej sposób wykonania uchwały nr XXVI/364/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru opłaty targowej, uchwały nr XXXVIII/545/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad poboru i ustalenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na terenie Inowrocławia, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasenta oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, uchwały nr XXVI/363/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia ... ZARZĄDZENIE NR 225/2011 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 19 października 2011 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej sposób wykonania uchwały nr XXVI/364/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru opła


uchylające zarządzenie nr 121/2010 Prezydenta Miasta Inowrocławiaz dnia 28 maja 2010 r. (26kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (20 października 2011)
Opublikował: edzikowska (20 października 2011, 08:47:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 485