Zarządzenie Nr 12/2005 Prezydenta Miasta Inowroclawia z dnia 28 stycznia 2005 r. Zarządzenie podlega publikcji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Inowroclawia i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. w sprawie udzielenia dotacji dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Inowrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 15. Data obowiązywania: od 2005-02-10.


tresc_dokumentu.doc (66kB) plik

metryczka


Opublikował: admintest (30 grudnia 2008, 21:24:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 366