ZARZĄDZENIE NR 8/2012 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie trybu pracy komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych w 2012 r. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


w sprawie trybu pracy komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych (29kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (19 stycznia 2012)
Opublikował: edzikowska (19 stycznia 2012, 08:56:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 486