ZARZĄDZENIE NR 260/2012 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę, instalację, utrzymanie oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego w drogach gminnych i wewnętrznych Miasta Inowrocławia Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


przetarg nieograniczony dot. oznakowania drogowego pionowego i poziomego w drogach gminnych i wewnętrznych Miasta Inowrocławia (35kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (27 grudnia 2012)
Opublikował: edzikowska (27 grudnia 2012, 08:55:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 649