Zarządzenie nr 196/2006 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Miasto Inowrocław siedzib obwodowych komisji wyborczych dla stałych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w bezpośrednich wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Data obowiązywania: od 2006-08-09.


zal._zarz._196_z_2006.doc (74kB) word
tresc_dokumentu.doc (65kB) plik

metryczka


Wytworzył: Karolina Jedrasik - Dankowska (31 grudnia 2008)
Opublikował: admintest (30 grudnia 2008, 22:33:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 420