ZARZĄDZENIE NR 115/2013 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 6 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej sposób wykonania uchwały nr XXXIX/556/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji dot. udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (29kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (6 czerwca 2013)
Opublikował: edzikowska (6 czerwca 2013, 13:24:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 651