ZARZĄDZENIE NR 5/2012 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 11 stycznia 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej sposób wykonania uchwały nr XXVI/364/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru opłaty targowej, uchwały nr XXXVIII/545/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad poboru i ustalenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na terenie Inowrocławia, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, uchwały nr XXVI/363/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada ... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej sposób wykonania uchwały nr XXVI/364/2008 RMI z 26 listopada 2008 r. (27kB) word

metryczka


Wytworzył: Monika Gwiżdż (12 stycznia 2012)
Opublikował: edzikowska (12 stycznia 2012, 11:46:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 548