ZARZĄDZENIE NR 75/2012 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Inowrocławiu przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


w sprawie powierzenia MZEAS przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (30kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (24 kwietnia 2012)
Opublikował: mpieranska (24 kwietnia 2012, 13:04:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 572