ZARZĄDZENIE NR 257/2009 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 27 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę i bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na drogach gminnych i wewnętrznych Miasta Inowrocławia Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


zm. zarządzenie w sprawie przetargu na utrzymanie oznakowania pionowego na drogach gminnych (24kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (28 października 2009)
Opublikował: edzikowska (28 października 2009, 12:38:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 465