Zarządzenie Nr 48/2005 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu oraz cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń administrowanych przez Ośrodek oraz określenia sposobu ustalania tych cen i opłat w latach następnych . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Data obowiązywania: od 2005-04-05.


tresc_dokumentu.doc (69kB) plik

metryczka


Opublikował: admintest (30 grudnia 2008, 21:22:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 363