ZARZĄDZENIE Nr 52/2012 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyznania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i ochroną zabytków na rzecz Miasta Inowrocławia Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


w sprawie przyznania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i ochroną zabytków na rzecz Miasta Inowrocławia (26kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pieranska (27 marca 2012)
Opublikował: mpieranska (27 marca 2012, 08:03:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 492