ZARZĄDZENIE NR 201/2012 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 10 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia Miejskiemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Inowrocławiu przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia MZEAS przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (30kB) word

metryczka


Wytworzył: Marzanna Pierańska (11 września 2012)
Opublikował: edzikowska (11 września 2012, 12:32:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 625