Zarządzenie Nr 159/2008 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu oraz cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń administrowanych przez Ośrodek oraz określenie sposobu ustalania tych cen i opłat w latach następnych. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Data obowiązywania: od 2008-06-26.


tresc_dokumentu.doc (69kB) plik

metryczka


Wytworzył: Prezydent Miasta Inowrocławia (26 stycznia 2009)
Opublikował: admintest (27 stycznia 2009, 16:58:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 420