Zarządzenie Nr 57/2007 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 26 marca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu oraz cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń administrowanych przez Ośrodek oraz określenie sposobu ustalania tych cen i opłat w latach następnych. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Data obowiązywania: od 2007-03-29.


tresc_dokumentu.doc (74kB) plik

metryczka


Wytworzył: Prezydent Miasta Inowrocławia (29 grudnia 2008)
Opublikował: admintest (30 grudnia 2008, 18:02:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 390