Zarządzenie Nr 236/2008 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 3 września 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Inowrocław. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. Data obowiązywania: od 2008-09-05.


tresc_dokumentu.doc (71kB) plik

metryczka


Wytworzył: Prezydent Miasta Inowrocławia (26 stycznia 2009)
Opublikował: admintest (27 stycznia 2009, 16:53:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 398