Informacja o jakości wody podawanej do sieci miejskiej (średnie wartości wskaźników za okres od 1.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Symbolem "A" oznaczono wyniki objęte akredytacją
Symbolem "-" oznaczono wyniki nieobjęte akredytacją
Symbolem "Z" oznaczono wyniki badań wykonane metodami badawczymi zatwierdzonymi decyzją nr 9773/2020 z 25.11.2020 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu
"<" - wartość podana poniżej granicy oznaczalności

* BNZ - akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

** należy spełnić warunek [NO3]/50+[NO2]/3
Ponadto aby stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie przekraczało wartości 0,10mq/l

*** BNZ - bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
100jtk/1ml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej
200jtk/1ml w kranie konsumenta

****jtk - jednostka tworząca kolonię

***** norma wycofana bez zastąpienia

Średnie wartości badanych wskaźników w wodzie podawanej do sieci za II półrocze 2020 r., nie odbiegają od wartości dopuszczalnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).Wskaźnik
Jednostka stężenia
Norma
Wartość
Metoda badawcza
-Z
Barwa
mg/l Pt
BNZ*
5
PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06
Metoda D
AZ
Odczyn pH
-
6.5-9.5
7,3
PN-EN ISO 10523:2012
AZ
Jon Amonowy
mg/l
0,5
0,18
PN-ISO 7150-1:2002
AZ
Azotyny
mg/l
0,5**
0,029
PN-EN 26777:1999
AZ
Azotany
mg/l
50**
1,99
PN-82/C-04576.08*****
AZ
Chlorki
mg/l
250
129
PN-ISO 9297:1994
--
Chlor wolny
mg/l
0,3
<0,1
Procedura Merck MColortest 114978
AZ
Żelazo ogólne
ug/l
200
52
PN-ISO 6332:2001+
Ap1:2016-06
AZ
Mangan
ug/l
50
29
PB/TL-06 wydanie 04 z 29.01.2020 na podstawie testu Spectroquant Merck 1.14770.0001
AZ
Mętność
NTU
1
0,35
PN-EN ISO 7027-1:2016-09

Przewodność właściwa w temp. 25 C
uS/cm
2500
1312
PN-EN 27888:1999
AZ
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22+-2C po 72h
jkt****/1ml
BNZ***
5
PN-EN ISO 6222:2004
AZ
Liczba bakterii z grupy coli
jkt****/1ml
0
0
PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
AZ
Liczba Escherichia coli
jkt****/1ml
0
0
PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
AZ
Liczba Enterokoków kałowych
jkt****/1ml
0
0
PN-EN ISO 7899-2:2004


metryczka


Wytworzył: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu (7 stycznia 2021)
Opublikował: Anna Rozesłaniec (25 stycznia 2021, 13:18:34)

Ostatnia zmiana: Anna Rozesłaniec (24 lutego 2021, 11:32:47)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 63