Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000,00 zł na 2021 r. opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych 15.01.2021 r. pod nr 2021/BZP 00001086/01/P

1) plan zamówień publicznych na 2021 r. (83kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Urszula Borkowska (15 stycznia 2021)
Opublikował: Urszula Borkowska (15 stycznia 2021, 14:51:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 209