Zarządzenie nr 260/2015Prezydenta Miasta Inowrocławiaz dnia 18 grudnia 2015w sprawie trybu pracy komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych w 2016 r.

Zarządzenie nr 260/2015
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 18 grudnia 2015


w sprawie trybu pracy komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych w 2016 r.

260 - tryb pracy komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych.doc (30kB) word

metryczka


Opublikował: Marzanna Pierańska (18 grudnia 2015, 11:19:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 385