Zarządzenie nr 309/2019Prezydenta Miasta Inowrocławiaz dnia 10 grudnia 2019w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Ludwika Błażka, Jana Molla i al. 800-lecia Inowrocławia

Zarządzenie nr 309/2019
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 10 grudnia 2019


w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Ludwika Błażka, Jana Molla i al. 800-lecia Inowrocławia

zarządzenie.pdf (108kB) pdf
zał. 1 - rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag.pdf (136kB) pdf
zał. 2 - lista nieuwzględnionych uwag.pdf (108kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marzanna Pierańska (10 grudnia 2019, 14:27:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 250