Zarządzenie nr 363/2018Prezydenta Miasta Inowrocławiaz dnia 19 grudnia 2018w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych w 2019 r.

Zarządzenie nr 363/2018
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2018


w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych w 2019 r.

363 - powołanie komisji konkursowych opiniujących oferty organizacji pozarządowych.pdf (117kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marzanna Pierańska (19 grudnia 2018, 11:37:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 247