Zarządzenie nr 254/2016Prezydenta Miasta Inowrocławiaz dnia 29 grudnia 2016w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu” ubiegającego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr POIS.2.5/3/2016

Zarządzenie nr 254/2016
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu” ubiegającego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr POIS.2.5/3/2016

254 - powołanie Jednostki Realizującej Projekt.doc (53kB) word

metryczka


Opublikował: Marzanna Pierańska (29 grudnia 2016, 14:21:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 351