Zarządzenie nr 246/2016Prezydenta Miasta Inowrocławiaz dnia 21 grudnia 2016w sprawie trybu pracy komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych w 2017 r.

Zarządzenie nr 246/2016
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2016


w sprawie trybu pracy komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych w 2017 r.

246 - tryb pracy komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych.doc (30kB) word

metryczka


Opublikował: Monika Gwiżdż (21 grudnia 2016, 13:19:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 401