Rejestr umów z 2018 roku

2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2012  |  0Lp.

686

Data zawarcia umowy: 31-12-2018
Okres obowiązywania umowy od: 31-12-2018
Okres obowiązywania umowy do: 28-02-2019
Wartość umowy brutto: 90.450,00 zł
Podmiot umowy: ELPROJECT POLSKA sp. z o. o., Warszawa
Przedmiot umowy:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy oświetlenia (typu LED) dedykowanego wybranych przejść dla pieszych

Uwagi:

Lp.

685

Data zawarcia umowy: 31-12-2018
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2019
Okres obowiązywania umowy do: 31-01-2019
Wartość umowy brutto: 15.375,00 zł
Podmiot umowy: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. w Warszawie
Przedmiot umowy:

Umowa licencyjna dot. korzystania z oprogramowania narzędziowego w wersji online o nazwie: Lex Baza Dokumentów

Uwagi:

Lp.

684

Data zawarcia umowy: 31-12-2018
Okres obowiązywania umowy od: 31-12-2018
Okres obowiązywania umowy do: 30-04-2019
Wartość umowy brutto: 114.170,64 zł
Podmiot umowy: PPHU MAGBUD Zakład Ogólnobudowlany Magdalena Ziółkowska, ul. Stanisława Staszica 21, 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Remont elewacji ścian frontowej i szczytowej południowej budynku mieszkalnego przy ul. Wałowej 3-5 w Inowrocławiu

Uwagi: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 60 dni licząc od dnia przekazania terenu budowy. Termin przekazania budowy będzie uzależniony od warunków atmosferycznych.

Lp.

683

Data zawarcia umowy: 31-12-2018
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2019
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2019
Wartość umowy brutto: 22.999,50 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Dostarczanie do Urzędu Miasta Inowrocławia materiałów biurowych

Uwagi:

Lp.

682

Data zawarcia umowy: 31-12-2018
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2019
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2019
Wartość umowy brutto: 17.684,30 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Dostarczanie do Urzędu Miasta Inowrocławia środków czystości

Uwagi:

Lp.

681

Data zawarcia umowy: 27-12-2018
Okres obowiązywania umowy od: 06-01-2019
Okres obowiązywania umowy do: 06-01-2019
Wartość umowy brutto: 3.000,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych
Przedmiot umowy:

Udział animatorów (szczudlarzy) podczas wydarzenia Orszak Trzech Króli 2019

Uwagi:

Lp.

680

Data zawarcia umowy: 24-12-2018
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2019
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2019
Wartość umowy brutto: 951.914,91 zł
Podmiot umowy: ENEA OŚWIETLENIE sp. z o.o.
Przedmiot umowy:

Uwagi:

Lp.

679

Data zawarcia umowy: 24-12-2018
Okres obowiązywania umowy od: 24-12-2018
Okres obowiązywania umowy do: 03-06-2019
Wartość umowy brutto: 75.716,30 zł
Podmiot umowy: Active Line , Marcin Taczalski, ul. Berka Joselewicza 31, 21-150 Kock
Przedmiot umowy:

Dostawa i montaż urzadzeń zabawowych na terenie miasta Inowrocławia

Uwagi:

Lp.

678

Data zawarcia umowy: 24-12-2018
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2019
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2019
Wartość umowy brutto: 8.500,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Świadczenie usług w postaci mycia samochodów należących do Miasta.

Uwagi: Wartość umowy to maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zleceniodawcy.Aneks nr 1 z 21.02.2019 r.Aneks nr 2 z 6.03.2019 r.

Lp.

677

Data zawarcia umowy: 24-12-2018
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2019
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2020
Wartość umowy brutto: 6.000,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Konserwacja i obsługa awaryjna systemów alarmowych oraz monitoringu wizyjnego analogowego i cyfrowego

Uwagi: Wartość umowy to maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego.

Lp.

676

Data zawarcia umowy: 21-12-2018
Okres obowiązywania umowy od: 21-12-2018
Okres obowiązywania umowy do: 21-12-2018
Wartość umowy brutto: 64.213,38 zł
Podmiot umowy: BIUINF Sp. z o.o. Sp. komandytowa w Bydgoszczy
Przedmiot umowy:

Sprzedaż i dostarczenie urządzeń i akcesoriów komputerowych

Uwagi: Gwarancja jakości 36 miesięcy.

Lp.

675

Data zawarcia umowy: 21-12-2018
Okres obowiązywania umowy od: 21-12-2018
Okres obowiązywania umowy do: 30-05-2019
Wartość umowy brutto: 124.900,00 zł
Podmiot umowy: Agnieszka Turowska, SUN+, Gruszczyn, ul. Katarzyńska 63, 62-006 Kobylnica
Przedmiot umowy:

Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu

Uwagi:

Lp.

674

Data zawarcia umowy: 21-12-2018
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2019
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2019
Wartość umowy brutto: 56.315,49 zł
Podmiot umowy: Garmond Press S.A. w Krakowie
Przedmiot umowy:

Dostarczanie do UMI w ramach prenumeraty rocznej gazet, czasopism, magazynów i wydawnictw seryjnych.

Uwagi:

Lp.

673

Data zawarcia umowy: 19-12-2018
Okres obowiązywania umowy od: 06-01-2019
Okres obowiązywania umowy do: 06-01-2019
Wartość umowy brutto: 223,39 zł
Podmiot umowy: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS z siedzibą w Warszawie
Przedmiot umowy:

Udzielenie licencji na wydarzenie Orszak Trzech Króli 2019

Uwagi:

Lp.

672

Data zawarcia umowy: 18-12-2018
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2019
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2019
Wartość umowy brutto: 6.213,96 zł
Podmiot umowy: Technika IT Sp. z o.o. w Gliwicach
Przedmiot umowy:

Asysta techniczna (dot. oprogramowania PB_USC)

Uwagi:

Lp.

671

Data zawarcia umowy: 17-12-2018
Okres obowiązywania umowy od: 17-12-2018
Okres obowiązywania umowy do: 27-12-2018
Wartość umowy brutto: 768,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Wykonanie prac z zakresu Referatu Wydatków Budżetowych (księgowanie dowodów księgowych, uzgadnianie księgowań z wydziałami, uzgadnianie sald zobowiązań z kontrahentami)

Uwagi:

Lp.

670

Data zawarcia umowy: 17-12-2018
Okres obowiązywania umowy od: 17-12-2018
Okres obowiązywania umowy do: 21-12-2018
Wartość umowy brutto: 196,00 zł
Podmiot umowy: Aleksandra Piwek
Przedmiot umowy:

przeprowadzenie dwóch rodzinnych wywiadów środowiskowych u świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, w celu wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Uwagi:

Lp.

669

Data zawarcia umowy: 17-12-2018
Okres obowiązywania umowy od: 17-12-2018
Okres obowiązywania umowy do: 21-12-2018
Wartość umowy brutto: 98,00 zł
Podmiot umowy: Grażyna Juchacz
Przedmiot umowy:

przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego u świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczeni, spełniającego kryterium dochodowe, w celu wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Uwagi:

Lp.

668

Data zawarcia umowy: 17-12-2018
Okres obowiązywania umowy od: 17-12-2018
Okres obowiązywania umowy do: 21-12-2018
Wartość umowy brutto: 98,00 zł
Podmiot umowy: Mariola Kubiak
Przedmiot umowy:

przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego u świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczeni, spełniającego kryterium dochodowe, w celu wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Uwagi:

Lp.

667

Data zawarcia umowy: 17-12-2018
Okres obowiązywania umowy od: 17-12-2018
Okres obowiązywania umowy do: 21-12-2018
Wartość umowy brutto: 98,00 zł
Podmiot umowy: Wioletta Różańska
Przedmiot umowy:

przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego u świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczeni, spełniającego kryterium dochodowe, w celu wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Uwagi: